Tegoroczne Obchody Ogólnopolskiego Dnia Leśnika w Starym Sączu mają wyjątkowy i historyczny charakter ponieważ rozpoczynają przypadający w 2024 roku jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych. To właśnie w czerwcu 1924 roku Prezydent RP Stanisław Wojciechowski powołał do życia administrację Lasów Państwowych, której powierzył gospodarowanie majątkiem w lasach Skarbu Państwa.

Krajowa Narada Leśników jest okazją do oceny przeszłych lat oraz wypracowania kierunków na przyszłość. Pan Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Pan Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Pan Paweł Szczygieł – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie serdecznie zapraszają do Starego Sącza na inaugurację obchodów 100-lecia Lasów Państwowych, gdzie 12 lipca 2023 roku rozpoczną się one od Ogólnopolskich Obchodów Dnia Leśnika z udziałem władz państwowych, samorządowych, osób duchownych, przedstawicieli współpracujących podmiotów, instytucji i służb mundurowych oraz leśników z całej Polski.
Jednym z punktów uroczystej narady dostępnym dla zaproszonych gości, mieszkańców regionu oraz turystów, na który zaprasza Brać Leśna będzie o godz. 17.30 występ zespołu Mała Armia Janosika przy historycznym Ołtarzu Papieskim.

Na rozpoczęcie jubileuszowych obchodów wybrano jedno z najstarszych miast w Polsce, łączące Szlakiem Bursztynowym Polskę gór, z Polską morza, miasto będące ongiś własnością Klasztoru Sióstr Klarysek, miasto wielkich wydarzeń i historycznych postaci.

Leśnicy w czas inauguracji swojego jubileuszu pokłonią się Św. Kindze – Księżnej Krakowsko – Sandomierskiej, której zawdzięczamy rozwój gospodarczy Ziemi Sądeckiej i Ziemi Krakowskiej, a szczególnie powstanie kopalni soli w Wieliczce i w Bochni.

Przypomną króla Jana III Sobieskiego – stratega wielkiej Wiktorii Wiedeńskiej 1683 roku, który po zwycięstwie oręża polskiego i wojskowej myśli strategicznej przybył do Starego Sącza, aby pokłonić się doczesnym szczątkom św. Kingi i poprzeć starania o Jej beatyfikację.

Oddadzą hołd św. Janowi Pawłowi II Wielkiemu, który w 1999 roku kanonizował św. Kingę i rozsławił Stary Sącz na cały świat oraz pozostawił testament etyczny dla kolejnych pokoleń Polaków.

Otoczony bioróżnorodnymi i trwałymi lasami Stary Sącz staje się symbolem dobrego zarządzania lasami Skarbu Państwa oraz własności prywatnej, prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej i działań z zakresu ochrony przyrody. Spotykamy tutaj wszechgeneracyjne drzewostany jodłowe, które stanowią ponad 50 proc. powierzchni lasów. Bogactwo sądeckich drzewostanów stanowi pełen wachlarz wielu gatunków drzew takich jak: buk, świerk, sosna, modrzew, brzoza, olcha czarna i szara, czereśnia, jesion, jawor, dąb, grab, wiąz, topola, wierzba oraz lipa. Od blisko stu lat gospodarkę leśną w tych lasach prowadzi administracja państwowa Nadleśnictwa Stary Sącz.

Uroczystości Dnia Leśnika odbędą się 12 lipca, we wspomnienia liturgiczne św. Jana Gwalberta, średniowiecznego włoskiego zakonnika, patrona leśników w 950. rocznicę jego śmierci. Pielęgnowanie pamięci świętego patrona leśników włoskich powierzył polskim leśnikom papież Jan Paweł II w 1987 roku podczas Mszy św. odprawionej w Dolomitach.

Wspomnianym wcześniej artystycznym akcentem obchodów będzie występ zespołu Małej Armii Janosika, którego siła emanacji talentu bierze swój początek w lesie, a ściślej mówiąc w drewnie pochodzącym z lasu. Kunszt i sztuka muzyczna płynie wprost z instrumentów, gdzie drewno stanowi ich duszę.

 

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl