Lasy Państwowe obchodzą swój Jubileusz. Uroczystym apelem na płycie Rynku w Starym Sączu zainaugurowano obchody Jubileuszu 100-lecia powstania Lasów Państwowych. 12 lipca br. odprawiono uroczystą Msze św. Na Ołtarzu Papieskim (który został wybudowany w 1999 roku z okazji wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu), w dniu wspomnienia liturgicznego patrona leśników, św. Jana Gwalberta. Zgodnie ze zwyczajem odbyła się również Krajowa Narada Leśników, podczas której wspólnie z leśnikami omawialiśmy najistotniejsze sprawy czekające polskie leśnictwo. Po zakończonej naradzie odbyła się część artystyczna z udziałem m.in. największej kapeli góralskiej w Polsce, Małej Armii Janosika. Nadzwyczajnym gościem stał się również ks. Kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, który wracając z Chersonia na Ukrainie w drodze do Watykanu przywiózł leśnikom i zgromadzonym gościom do Starego Sącza błogosławieństwo papieża Franciszka. Jako Sekretarz Staniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Oraz Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa miałem wielką przyjemność skierowania dla braci leśników listu, w którym podziękowałem leśnikom za ich pracę na rzecz polskich lasów i Polski: „ Lasy Państwowe w sposób nierozerwalny są związane z polską niepodległością, suwerennością i własnością. Lasy Państwowe to historia państwa, narodu i nasza tożsamość. Lasy Państwowe to bogactwo naszej przyrody, bogactwo zasobów i wiedza będąca wynikiem pracy kilku pokoleń przyrodników i leśników. Lasy Państwowe są wzorem dla krajów europejskich, są naszą wizytówką wraz z całą branżą drzewną w Europie i na świecie. Przez 100 lat leśnicy prowadzili trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną, dzięki której zwiększyliśmy w Polsce lesistość do blisko 30% powierzchni kraju, a zasobność drzewostanu z 160 m3/ha do 294 m3/ha. Lasy Państwowe dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy leśników przeszły żmudną drogę obrony i odbudowy lasów. W ciągu 123 lat zaborów straciliśmy prawie milion siedemset tysięcy hektarów terenów leśnych. Zaborcy i okupanci na potęgę wywozili polskie drewno. Straty przyrodnicze, zrujnowany przemysł i rolnictwo oszacowano na 27 miliardów złotych.” (całość listu publikujemy poniżej). Wystąpienie Pana Ministra Edwarda Siarki podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Leśnika w Starym Sączu

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl