W dniu 4 czerwca 2023 roku odbyła się XIX Samochodowa i XIII Motocyklowa Pielgrzymka
Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza. Uroczystość każdego roku gromadzi setki
Strażaków Ochotników oraz Państwowej Straży Pożarnej wraz z samochodami pożarniczymi
oraz motorami z całej małopolski. Druhowie podróżują, aby uczcić pamięć Świętego Jana
Pawła II, który tą samą trasę pokonał w roku 1997. W Pielgrzymce udział wzięło ponad 240
motocykli i 110 samochodów.

W Pielgrzymce udział Wzięli strażacy z całej małopolski na czele z Dh Edwardem Siarką
Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Małopolskiego, nadbryg.
Piotrem Filipkiem Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Krakowie, Dh
Kazimierzem Sady Członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP, Dh Janem Kuczkowiczem
Wiceprezesem ZOW ZOSP RP Woj. Małopolskiego oraz Dh. Łukaszem Łachem Dyrektorem
Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. Małopolskiego.

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl