Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania rozmowy z prof. dr hab. Jarosławem Sochą, wykładowcą Uniwesrsytetu Rolniczego w Krakowie na temat polskich lasów pn: „Nie liczmy na lasy”, o kondycji polskich lasów, o bioróżnorodności, o roli lasów w kontekście ochrony klimatu i jak to jest z lasami gospodarczymi i pierwotnymi:

Jeśli mówimy o lasach w kontekście wiązania dwutlenku węgla, to ten potencjał może polegać na tym, że gromadzimy go w drzewach w lasach gospodarczych, które są wycinane, a surowiec drzewny wykorzystywany jest np. do budowy domów. Wtedy efekt ochrony klimatu może mieć miejsce w sporej skali. Ostatnio mówi się o wyłączeniach z użytkowania pewnych fragmentów lasów. To w wielu miejscach jest słuszne, bo ochronimy cenne przyrodniczo tereny. Natomiast w przypadku wyłączenia nieodpowiednich drzewostanów często może to przyśpieszyć proces zamierania drzew, które tego rodzaju bierną ochroną obejmiemy. Zgadzam się z ideą ochrony biernej pewnych fragmentów lasów. Nie powinniśmy jednak sugerować, że w ten sposób ochronimy klimat. Nie ochronimy też bioróżnorodności, rozumianej jako większa liczba gatunków. Natomiast ochronimy gatunki związane z martwym drewnem, zwłaszcza grubym martwym drewnem – jest szereg organizmów, które potrzebują właśnie takich warunków, rzadko występujących w lasach gospodarczych. Podawanie w jednym zdaniu zbitki słownej „zwiększymy bioróżnorodność i ochronimy klimat”, jest wprowadzaniem w błąd. Nie jest to prawda. Mamy bardzo mało lasów naturalnych, które cechuje nieco większa odporność. W większości przypadków mamy do czynienia z lasami bardzo przekształconymi przez gospodarkę i antropopresję.

 

cały wywiad znajdziecie Państwo: https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-6-2024/nie-liczmy-na-lasy-%e2%80%a9/

 

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl