Wiceminister Edward Siarka 13 czerwca 2023 r. uczestniczył w wideokonferencji na temat
bieżących spraw dotyczących unijnej polityki leśnictwa z Danem Ericssonem, Sekretarzem
Stanu w Ministerstwie Obszarów Wiejskich i Infrastruktury Królestwa Szwecji. Spotkanie
zorganizowane zostało w związku z nadchodzącym 30 czerwca 2023 r. końcem szwedzkiego
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Jestem bardzo wdzięczny za Państwa zaangażowanie w sprawy związane z leśnictwem
oraz doskonałą współpracę
– powiedział wiceminister Edward Siarka.
Podczas spotkania dyskutowano o kwestiach mających istotny wpływ na przyszłość
europejskiego leśnictwa.
Unijne inicjatywy zbyt głęboko ingerują w krajowe gospodarki leśne, odbierając państwom
wyłączne kompetencje w leśnictwie. Jest to bardzo niekorzystne podejście do lasów, które
na naszym kontynencie są bardzo różnorodne i wymagają zastosowania odmiennych,
dostosowanych do ich specyfiki praktyk. Scentralizowane zarządzanie z poziomu Brukseli
może wyrządzić naszej przyrodzie więcej szkód niż korzyści
– zaznaczył wiceszef resortu klimatu i środowiska.
Wiele państw członkowskich UE ma szereg poważnych obaw wobec przyszłej legislacji
dotyczącej monitoringu lasów, czemu dowodzi kolejny list z 19 maja 2023 r. Dokument
podpisany został przez 13 państw, również przez Polskę i skierowany do Szwecji jako
obecnej jeszcze prezydencji oraz do przyszłej prezydencji hiszpańskiej.

Wierzę, że nasze postulaty zostaną uwzględnione podczas negocjacji oraz przyczynią
się do wypracowania rozsądnych rozwiązań. Zbyt ambitne i nierozważne podejście
Parlamentu Europejskiego mogłoby spowodować przyjęcie aktu prawnego o negatywnych
i nieodwracalnych już skutkach dla leśnictwa oraz zrównoważonej gospodarki leśnej w
naszych krajach
– podkreślił wiceminister Edward Siarka.

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl