Wiceminister Edward Siarka wziął udział w trwającej w dniach 12-14 czerwca br. naradzie dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, która ma miejsce w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Porażynie.
Wspólna dyskusja dotycząca wielu aspektów związanych z lasami to okazja do cennej wymiany doświadczeń, dzielenia się spostrzeżeniami oraz wspólnego zastanowienia się nad najlepszymi rozwiązaniami w kwestii zarządzania naszym naturalnym bogactwem – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Podczas spotkania leśnicy prowadzą szereg rozmów na temat aktualnych problemów i wyzwań stojących przed polskim leśnictwem, również w odniesieniu do unijnych inicjatyw dotyczących gospodarki leśnej.

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl