Kancelaria Prezydenta RP wraz z Lasami Państwowymi 20 czerwca 2023 r. po raz czwarty zorganizowała akcję #sprzątaMY, w której udział wzięli wiceminister Edward Siarka i wiceminister Małgorzata Golińska. Na terenie Nadleśnictwa Goworowo wspólnie z leśnikami, uczniami, harcerzami i harcerkami, strażakami ochotnikami, grupą żołnierzy WOT, samorządowcami oraz licznymi wolontariuszami uprzątnięto 10 hektarów lasu.

Dbajmy o lasy, nie zostawiajmy w nich śmieci, nie zostawiajmy tam niczego, co jest dla lasów
niebezpieczne
– podkreślił Prezydent Andrzej Duda.

Utrzymanie środowiska przyrodniczego w czystości to ważny element służący zachowaniu gatunków
i siedlisk. Porzucone butelki czy puszki stanowią śmiertelną pułapkę dla zwierząt. Śmieci w trakcie
rozkładu często uwalniają groźne substancje chemiczne, mogące doprowadzić do skażenia powietrza,
gleby i wody, także tej pitnej. Pozostawione odpady mogą także stać się przyczyną pożaru.
Zaśmiecone lasy odstraszają turystów, nie sprzyjając relaksowi i wędrówkom.
Dzięki udziałowi w akcji #sprzątaMY każdy z nas może aktywnie włączyć się w działania na rzecz
środowiska. To ważne, by całe społeczeństwo od najmłodszych lat było świadome swojego wpływu
na otaczającą przyrodę, której bogactwo i piękno powinno zostać zachowane dla kolejnych pokoleń.

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl