W dniu 4 Maja 2023 roku w Bazylice Świętego Floriana w Krakowie odbyła się uroczysta
Msza Świętą w intencji Wszystkich Małopolskich Strażaków. Została ona poprzedzona
zbiórką pododdziałów na Małym rynku w Krakowie. Po złożeniu meldunku uczestnicy
uroczystości wyruszyli w kierunku Bazyliki Świętego Floriana na uroczystości ku Czci
Świętego Floriana Patrona Wszystkich Strażaków. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz
Biskup Robert Chrząszcz, który wygłosił kazanie do wszystkich strażaków dziękując im za
ich działalność na rzecz mieszkańców małopolski.
Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się tradycyjna procesja wokół placu Jana Matejki. W
przemarszu udział wzięły Kompanie Honorowe, Poczty Sztandarowe Państwowej i
Ochotniczej Straży Pożarnej, Goście oraz zgromadzeni Strażacy. Całość obchodów
uświetniała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani, Gmina Mogilany, pow.
krakowski. Poczet Sztandarowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w tym roku
reprezentowali druhowie z Gminy Krzeszowice, pow. krakowski.

W uroczystości udział Wzięli Wiceminister Klimatu i Środowiska Dh Edward Siarka, Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, bryg. Przemysław Przęczek oraz
bryg. Paweł Żaba Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie,
bryg. Marcin Szewerniak oraz bryg. Robert Cieśla Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów
PSP w Krakowie, Pan Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Dh Łukasz Smółka
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski, Pan
Paweł Szczygieł Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Dh
Leszek Zięba Wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP oraz Dh Łukasz Łach Dyrektor Zarządu
Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego wraz z Zastępcą Dh Tomaszem
Nowakiem. Obecni byli także Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych z terenu
Województwa Małopolskiego oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP, Emeryci
Pożarnictwa, Funkcjonariusz PSP, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
sympatycy pożarnictwa.

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl