Wprowadzenie jednorazowych butelek, opakowań było synonimem skoku cywilizacyjnego, rozwoju i zachodniego stylu życia. Dzisiaj świat mierzy się z milionami ton odpadów, które należy zagospodarować. Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu odpadowego ma być system kaucyjny. Jak podaje portal money.pl „z szacunków Deloitte’a, na polski rynek wprowadza rocznie ok. 200 tys. ton butelek PET, 80 tys. ton puszek aluminiowych, 500 tys. ton butelek szklanych, 75 tys. ton opakowań wielomateriałowych. Wymienione wyżej opakowania łącznie ważą blisko 900 tys. ton, co stanowi jedynie ok. 7 proc. całkowitej masy odpadów komunalnych. Obecnie recykling tych frakcji wynosi od 25 do 80 proc. w zależności od materiału. (https://www.money.pl/gospodarka/system-kaucyjny-pelen-pulapek-uderzy-polakow-po-kieszeni-7016119289826112a.html)
Obecnie system kaucyjny w większości krajów obejmuje opakowania jednorazowe z plastiku, puszki metalowe i butelki szklane.

W polskim Sejmie, na Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)  trwają pracę nad nowelizacją ustawy z 2023, wprowadzającą w Polsce system kaucyjny od 1 stycznia 2025 roku w sklepach o powierzchni co najmniej 200m2 . Prowadzenie systemu kaucyjnego będą wykonywać firmy, które otrzymają na to koncesję od Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Do kwietnia 2024 roku jedna firma otrzymała taką koncesję a druga czekała na rozpatrzenie.

W tym momencie trwa spór kto ma ponosić koszty wprowadzenia systemu – producenci opakowań, sklepy, samorządy czy stanie się to kosztem tylko konsumentów.

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl