W dniu 10 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Trzcianie, powiat bocheński odbyło się
pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Małopolskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Dh Edward Siarka, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP woj. małopolskiego, Wiceminister Klimatu i Środowiska
Zarząd podsumował rok ubiegły oraz przyjął sprawozdania i bilans finansowy za rok 2022.
Podczas posiedzenia przybliżono działalność Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego.

 W posiedzeniu uczestniczyli także Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Piotr
Filipek, Starosta Bocheński Adam Korta, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
bryg. Marek Chwała, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł oraz Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz.
Podczas dyskusji podniesiono między innymi temat szkoleń dla druhów ochotników, kwestię
dofinansowań dla OSP, możliwości zakupowe tlenu medycznego oraz limity odznaczeń na
lata 2023-2027

Dołącz do mnie

Kontakt do Ministra Edwarda Siarki

Tel. 512 291 259; 18 266 42 02

Edward.siarka@sejm.pl